Privacy policy

Bij GetLoud vinden we het belangrijk dat je persoonlijke gegevens goed beschermd zijn en zorgvuldig behandeld worden. Hiervoor hebben we een privacy beleid geformuleerd en geïmplementeerd. Voorop staat dat alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de privacy wet Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Hierbij vijf kernpunten waar wij ons aan houden om aan de wet te voldoen:

  • Middels deze privacyverklaring melden we duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens inzamelen.
  • Wij zullen alleen de persoonsgegevens bewaren die we daadwerkelijk nodig hebben om zo te voldoen aan de plicht dataminimalisatie.
  • Wanneer nodig zullen we je om expliciete toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens.
  • Vanzelfsprekend beveiligen we jouw persoonsgegevens goed door passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
  • Tot slot mag je altijd contact met ons opnemen mocht je je eigen persoonsgegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen.

Jouw gegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze webwinkel ontvangen wij gegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer je ze aan ons hebt verleend voor een dienst of service of wanneer het anderszins duidelijk is dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. We doen dit alleen op basis van de volgende rechtsgronden: toestemming, contractuele overeenkomst, wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang.

De persoonsgegevens die wij via de website kunnen ontvangen zijn: NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, emailadres, betalingsgegevens en geslacht. Dit doen we om een bestelling succesvol af te handelen. Daarnaast ontvangen we je geboortedatum, in enkele gevallen je IP-adres en gegevens die meegestuurd worden door de browser om op basis van jouw voorkeuren een gepersonaliseerd advies te kunnen geven. Naast het uitvoeren van de overeenkomst, analyses en statistieken zijn er een paar andere doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring worden deze doelen verder toegelicht: advertenties, personalisatie van diensten, het verbeteren van onze website en het versturen van nieuwsbrieven.

Advertenties

De hierboven genoemde gegevens worden mede gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Wanneer we weten wat de populaire producten zijn onder onze website gebruikers kunnen we deze promoten met kortingen en advertenties bijvoorbeeld. Zo geniet jij van mooie acties.

Personalisatie van diensten

Via Google en Facebook verkrijgen we informatie over je persoonlijke voorkeuren, interesses en gebruikersgedrag op de website. Die gegevens analyseren we om je vervolgens persoonlijke, relevante advertenties te laten zien. De gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en wij kunnen deze alleen inzien wanneer je de desbetreffende cookies geaccepteerd hebt. Voor meer informatie kan je ons cookiebeleid nalezen.

Verbeteren van onze website

Door het analyseren van het website gebruik en ons feedback formulier op de site, kunnen wij onze website verder optimaliseren. Hiermee willen we het gebruiksgemak en de surfervaring verbeteren.

Reclame en nieuwsbrief

Naast de informatie op onze website kunnen we je op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten via de e-mail en social media. Je kan mails verwachten met informatie omtrent jouw bestelling en onze diensten. Voor andere mails, nieuwsbrief en relevante product aanbiedingen, kan je je inschrijven op onze website door expliciet toestemming hiervoor te geven. Met de nieuwsbrief willen we geïnteresseerden informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen. Natuurlijk kan je je op ieder moment weer afmelden door op de link te klikken die onder iedere nieuwsbrief wordt meegezonden.

Chat en contactformulier

Op onze website kan je gebruik maken van een chat en/of contactformulier om vragen te stellen. Hierbij kies je zelf welke informatie je aan ons verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Je telefoonnummer en postadres worden enkel en alleen gebruikt voor het afhandelen van bestellingen.

Reviews

Wij vinden het altijd erg fijn wanneer onze klanten een review posten. De reviews worden op de site gepubliceerd onder een schermnaam die je zelf kunt opgeven bij het schrijven van een review. Op verzoek anonimiseren we de informatie die gepubliceerd is.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van jou verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf jouw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Beveiliging

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of onterechte wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Cookies

Op deze site wordt gebruikgemaakt van cookies. Lees hier meer informatie over het cookiegebruik op GetLoud. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je kunt de cookies accepteren of ervoor kiezen om ze uit te schakelen. Wanneer je geen keuze maakt en doorgaat met het gebruiken van onze website vatten wij dit op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Je kunt op ieder moment de cookies uitschakelen in je browser. Houd er wel rekening mee dat de website hierna mogelijk niet meer optimaal werkt.

Voor het plaatsen van cookies hebben wij ook derden ingezet. Sommige partners zijn (onder andere) gevestigd in landen buiten de EU. Om ervoor te zorgen dat ook zij zich aan de Europese privacy regels houden hebben we strikte afspraken gemaakt. Ook met de in Europa gevestigde partijen die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Derden

We werken samen met diverse partijen zoals eerder benoemd. Hierbij kan je denken aan betaalsystemen, website provider, statistische diensten voor websitebezoek analyses en ordersystemen voor het doorgeven van bestellingen. Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten te waarborgen door verwerkingsovereenkomsten te sluiten met onze partners. Hierin leggen we de beveiligingsmaatregelen vast en stellen we vast welke gegevens worden verzameld met welke doelen en verantwoordelijkheden. Daarnaast anonimiseren we persoonsgegevens waar mogelijk.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom raden we je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Jij hebt als consument het recht om je persoonsgegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Dit omvat het herstellen van fouten dan wel verwijdering van alle of onjuiste persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat dit juist gebeurd kunnen we je vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je om een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze kan je terugvinden in de instellingen van jouw browser.

Mocht je het niet eens zijn met ons privacybeleid of vragen hebben laat dit ons dan weten. Komen we er niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

  • Website: www.getloud.nl
  • Bedrijfsadres: Stettinweg 22, 9723 HD Groningen
  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62908901
  • BTW-nummer: 855009019B01
  • Email:info@getloud.nl