Privacy policy

GetLoud gaat zorgvuldig en op de juiste manier om met jouw persoonlijke gegevens, waarbij we ons houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder vind je informatie over ons privacybeleid.

Onze gegevens

Website: www.getloud.nl
Bedrijfsadres: Stettinweg, 9723 HD Groningen
Postadres: Stettinweg, 9723 HD Groningen
Inschrijving Kamer van Koophandel: 62908901
BTW-nummer: 855009019B01

Jouw gegevens

Bij elk bezoek van jou aan onze website, herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Wanneer je onze website bezoekt, bewaren we alleen de informatie die je vrijwillig verstrekt hebt, zoals onderzoeksinformatie en/of websiteregistratie. Informatie wordt alleen intern gebruikt. Wij verstrekken geen gegevens aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We slaan zo min mogelijk gegevens op van consumenten en we zorgen dat onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens opslaat, tenzij dit niet anders kan.

Voor het overdragen of ontvangen van jouw gegevens op onze website gebruiken wij altijd coderingstechnieken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wanneer wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële- of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site, door middel van een pop-up. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op getloud.nl.

Je hebt als consument recht om je persoonsgegevens in te zien en deze eventueel te corrigeren. Dit omvat het herstellen van fouten en de verwijdering van alle of onjuiste (opgegeven) persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons cookiegebruik.

Partners

We hebben geen speciale relaties of partnerschappen met derden op internet.

Contact

Wil je reageren op ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar info@getloud.nl. 

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wij kunnen de e-mailadressen van websitebezoekers gebruiken om uit naam van GetLoud producten en/of diensten onder de aandacht te brengen van organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Over communicatie per brief

Als je via onze website jouw postadres meedeelt, ontvang je alleen informatie die je aangevraagd hebt.

Over communicatie per telefoon

Wanneer je jouw telefoonnummer meedeelt via de website, zal ons bedrijf uitsluitend telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die online hebt geplaatst.

Als je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of commerciële telefoontjes wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

GetLoud kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. Wanneer hier sprake van is zullen wij contact met je opnemen voordat jouw gegevens gebruikt worden voor deze doeleinden. We brengen je dan op de hoogte van wijzigingen aan ons reglement om je de mogelijkheid te geven deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij bezoekers van deze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie kun je contact opnemen via bovenstaande gegevens. Tevens bieden we de mogelijkheid om eventuele foutieve persoonlijke informatie te wijzigen via dezelfde weg.

Wanneer je van mening bent dat onze site niet in overeenstemming met het privacybeleid functioneert, kun je uiteraard contact met ons opnemen.